Vinduer, få hjelp på tlf.: 21 99 67 67 | Mandag–Torsdag: 08:30-16:30 | Fredag 08.30-15:00

Menu mobilmenyHandelsbetingelser

Følgende salg og leveringsbetingelser gjelder for kjøp på Best og billigst nettbutikk.

Betingelsene oppdateres jevnlig.

best-billigst.no eies og drives av handels- og produksjonsbedriften:

BEST & BILLIGST AS
Organisasjonsnummer: 992 480 939
c/o Økonomihuset Tønsberg AS
Kilengaten 1
3117 Tønsberg
E-mail: bb@best-billigst.no
Tlf. 21 99 67 67

Tilbud for vinduer og dører gjelder i 8 dager fra tilbudsdatoen.

1) Bestilling

Du legger de varene du ønsker å bestille i handlekurven ved å trykke på "Legg i kurven" ut for varen.
Når du trykker på "Til handlekurven" kan du alltid se hvilke varer du har lagt i handlekurven og prisen på varen.
Når du er ferdig med å handle og tastet inn postnummer til leveringsadressen kan du "sende inn» til handlekurv og mottatt et tilbud til bestilling og underskrift.
Tilbudet er ikke bindende før du har sendt inn tilbudet med din underskrift

2) Betaling

Produksjonen starter etter vi har mottatt signert tilbud retur.
Betalingsbetingelsene er betaling til vår konto før levering.
Bank: DnB 1503 – 05 - 40708

3) Informasjon før du gjennomfører bindende bestilling

I tillegg til det som er opplyst i salg og leveringsbetingelsene, vil der på tilbudet vær disse informasjonene som du skriver under på.

Beskrivelse av de varene du har bestilt, med pris i norske kroner inkl. moms.
Total sum som skal betales, med spesifikasjon av evt. fraktkostnader og gebyrer.

4) Ordrebekreftelse

Når Best og Billigst har godkjent din bestilling (mottatt signert tilbud) sendes en bestillingsbekreftels til deg med e-post.
Bestillingsbekreftelsen sendes til den mailadressen du har opplyst i forbindelse med tilbudet.

5) Priser

Alle priser er opplyst i NOK (norske kroner) inkl. mva., men ekskl. fraktkostnader.
Best-billigst.no kan når som helst og uten varsel endre prisene.
Du skal betale den prisen som gjelder på bestillingstidspunktet.
Fraktkostnader er avhengig av hvor du bor og hvor mye du kjøper.
Når du har valgt de varene du vil ha og har registrert ditt postnummer, vil du før du avgir din endelige bestilling, kunne se fraktkostnader i produkt- og prisoversikten.
Prisen er oppgitt i NOK inkl. mva.

Vi har ikke mulighet for å selge varer til utlandet, Jan Mayen, Bjørnøya, Svalbard eller Hopen.
Best-Billigst.no forbeholder seg retten til å annullere et tilbud, hvis det viser seg at det er snakk om en feilberegning på grunn av manglende nettleser-kompatibilitet eller begrenset mulighet for å avvikle det javascriptet, som brukes for å beregne korrekt pris.

6) Mål, design, valg av materialer og montering

Oppgitte mål er alltid utvendige karmmål.
Målene opplyses i bredde x høyde.
Produktene utføres i vanlig handverksmessig kvalitet svarende til salgsprisen.

Best-billigst.no foretar jevnlig produktutvikling
Best-billigst.no forbeholder seg derfor rett til - når som helst og uten varsel å endre design, detaljkonstruksjoner og materialvalg.
Bestilte varer vil alltid bli utført etter den standard som gjelder for Best-billigst.no´s produksjon på bestillingstidspunktet.
Varer som bestilles på forskjellig tidspunkt, er derfor ikke nødvendigvis produsert på samme måten og derfor ikke alltid helt like.

Vær oppmerksom på at det kan oppstå problemer med at vann kan trenge inn i bunnen mellom dørkarm og dørtrinn på dører som vender innover, ved ekstreme vann og vindforhold.

Angående montering: Det er flere forskjellige måter du kan montere varene fra Best-billigst.no på.
Den korrekte montering avhenger bl.a. av huset ditt.
Derfor har Best-billigst.no valgt ikke å levere bruksanvisning sammen med varene.

7) Levering og fraktskader

Kjøpte varer fraktes til avtalt leveringsadresse.
Hvis kunden ikke er til stede når varene leveres, aksepterer kunden at varene leveres i kundens fravær.
Kunden er ansvarlig for at en fullt lastet lastebil kan kjøre fram til anvist leveringsadresse.
Hvis det ikke er mulig å kjøre helt fram til leveringsadressen, betraktes levering som fullført når varene er lesset nærmest mulig på leveringsadressen.
Ventetid, unødvendig forlengelse av lessetid eller forgjeves leveringsforsøk som kunden er skyld i, debiteres kunden etter regning fra fraktfirma.
Kunden skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og korrekt antall før det kvitteres for mottakelse.
Er det skader på varene, eller stemmer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.
VIKTIG: Ren kvittering for mottakelse av skadede varer betyr at retten til reklamasjon faller bort.
Hvis kunden ikke er til stede når varen leveres, regnes levering som fullført med "ren kvittering" for mottakelse, fraktskader og. evt. manglende antall.

8) Leveringstidspunkt

Levering skjer på det tidspunkt som er opplyst på ordrebekreftelsen.
Alle bestilte varer produseres spesielt til deg etter ønsket mål.
På grunn av dette er leveringstidspunkt alltid bare et ca. tidspunkt.

Såfremt levering skjer innen fem uker, regnet fra opplyst leveringstidspunkt på ordrebekreftelsen, vil leveringen betraktes som levert til tiden, og kjøper har ikke krav på kompensasjon for forsinkelse.
Dersom levering skjer senere enn 5 uker fra opplyst leveringstidspunkt på ordrebekreftelsen har kjøper rett til å heve kjøpet (gjelder likevel ikke spesialfremstilte varer som er satt i produksjon).
Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og dermed også forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av det kjøpte.
Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

9) Annullering og endring av ordre

Handler du hos oss som forbruker, kan du oppheve kjøpet etter angrerettlovens bestemmelser. Det betyr at når man handler varer på nett, har privatpersoner normalt 14 dagers returrett. Dette gjelder ikke varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner
(se derfor avsnittet om spesialvarer under)

Angrerett spesialmål:
Alle varer på spesialmål som bestilles hos Best-billigst.no produseres spesielt til kundens individuelle behov og etter kundens spesifikke mål.
For å sikre billigst mulig produksjon (til fordel for kunden) og kortest mulig leveringstid har Best-billigst.no etablert et produksjonssystem, som sikrer at produksjonen av de bestilte varene begynner automatisk rett etter at vi har mottatt signert tilbud.
I bestillingsprosessen ser du tydelig hvilke varer som er spesialmål og hvilke som er standardmål. Når du kjøper varer hos Best-billigst.no aksepterer du derfor at angrefristen begrenses til kun å gjelde frem til det tidspunkt hvor produksjonen av bestillingen er påbegynt.
Fordi produksjonen settes i gang straks etter bestilling, så har kunden reelt sett ingen angrefrist.

Angrerett standardmål:
Når du handler varer på nett, har du som privatperson 14 dagers returrett.
Det er viktig du gir oss skriftlig beskjed om bruk av angreretten senest 14 dager etter varen er mottatt. Vi tilbakebetaler kjøpesummen til deg (inkl. leveringsomkostninger) med unntak av evt. tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen leveringstype enn den billigste standardtypen.
Vi tilbakebetaler beløpet innen 14 dager etter vi har mottatt varen eller dokumentasjon for avsendelse. Er produktet brukt, og dette har medført en verdireduksjon på varen kan vi kreditere et beløp tilsvarende verdiforringelsen på varen.
Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du kontakte oss på bb@best-billigst.no senest 14 dager etter varen er mottatt – ellers bortfaller angreretten.

 

10) Reklamasjon

Dersom det foreligger synlige feil og/eller mangler ved våre produkter skal det reklameres skriftlig og med bildedokumentasjon via Serviceskjemaet/ Serviceformular, som du finner i menyen under "Informasjon" på vår nettside.
Reklamasjon må skje innen montering og senest 14 dage etter levering. Hvis det er mangler på varen, kan kunden maksimalt kreve erstatning svarende til den kjøpte varens verdi.
Produkter som er behandlet eller montert etter mottagelse betraktes som godkjent og akseptert av kunden.
Ved feil eller mangler som oppstår etter varen er levert, men innenfor vanlig reklamasjonsperiode skal reklamasjon skje umiddelbart og skriftlig, med bildedokumentasjon til Best-billigst.no 
Reklamasjoner, som er vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter.
I alle tilfeller er Best-billigst berettiget til å hjelpe innenfor rimelig tid, foreta bytting eller ta de pågjeldende produkter retur.
Ved berettiget reklamasjon kan Best-billigst.no velge å utbedre skaden, erstatte med ny vare eller gi avslag på varen.
Dersom kjøpet oppheves har kjøper rett til å få refundert hele kjøpsbeløpet inklusive fraktkostnader (gjelder ikke varer fremstilt etter spesialmål).
Ved reklamasjon dekker Best-billigst.no også eventuelle retur-fraktkostnader.
Reklamasjonsretten inkluderer ikke hjelp til justering av hengsler, rammer, finpussing og små skår i treet.
For behandlede elementer vises til utfallskrav, som kan bestilles hos oss.

Reklamasjonsretten og garantien bortfaller hvis:


1: Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert

2: Umalte vinduer og dører ikke er behandlet både inn- og utvendig senest 14 dager etter leveringstidspunktet, eller de kun er behandlet med fargeløse produkter, med mindre de brukte fargeløse produkter kan dokumenteres å ha samme dekkevne som heldekkende maling.

3: Monteringen ikke er utført korrekt.

11) Erstatning og produktansvar

Kunden kan som utgangspunkt kreve erstatning ifølge norsk lov.
Kunden kan ikke kreve erstatning som overstiger den kjøpte varens verdi.
Best-billigst.no tar ikke ansvar for skade påført av den solgte varen, på mennesker, ting eller fast eiendom, etter at kunden har mottatt varen.

Best-billigst.no er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. De nevnte begrensningene i Best-billigst.no sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

12) Garanti

Det er 10 års produktgaranti på:

Industrielt behandlede og ferdig malte fasadevinduer og –dører utført i tre-aluminium.
Industrielt behandlede og ferdig malte fasadevinduer og dører utført i furu med bunnglasslister i aluminium.
PVC vinduer og dører.
Overstående tekst er gjeldene på ordre som er bestilt etter den 31.Mars 2016 (det vil si, ordre bestilt før den 31.Mars 2016 er dekket av standard 5 års garanti.)

Se våre garantibestemmelser her

Den utvide garanti er unntatt for platedører, fyllinger, dørterskler i hardtre, her gis fabrikkens garanti som er på 5 år.
Det gis ikke garanti for tetthet på dobbelt dører som åpner innover. Heller ikke på dører som er montert over 1 etasje eller dører med 1 punkts lukke.

Bemerk: Trykkbrudd i glass ved montering over 800 moh.
Isolerglassruter som plasseres høyere enn 800 moh må trykkutjevnes av fagperson, da der er fare for at de sprekker, dersom det ikke blir gjort.

Isoler ruter som blir satt inn i hytter/fritidsboliger på høyfjellet, har en tendens til å sprekke eller får et overtrykksbrudd.
Det er høydeforskjellen fra produksjonssted til monteringssted som er årsaken.
Lufttrykket synker med økende høyde, med 1mbar på 8 m.
En rute som er helt plan ved havet, blir som en ballong i høyden. Jo større høyde ruten monters i, jo mer ballong. Når vinduene skal monteres over 800 moh (meter over havet) må ruten trykkutjevnes for at ruten kan bevare sin garanti.

Duggdannelser på den utvendige side av glasset kan forekomme på isolerglass da disse ikke lar nok varme passere fra det oppvarmet rom i bygget til det ytre glasset, til å holde det utvendige glass fri for dugg /kondens.
Dugg utvendig er ikke reklamasjonsberettiget.

13) Personvernerklæring

Det er viktig for oss å beskytte kundenes privatliv. De personlige opplysningene du gir oss i forbindelse med bestilling (navn, adresse, e-mailadresse og telefon nr.) brukes bare til å gjennomføre bestillingen og gis ikke videre til andre.

Alle servere, som brukes til lagring av personlige informasjoner opplyst ved bestilling,  er plassert sikkert og sentralt hos Best-billigst.no eller hos Best-billigst.no IT-partner.
Du kan alltid få opplyst hvilke informasjoner vi har registrert om deg og du kan også kreve å få informasjonene slettet når kjøpet er gjennomført. Du skal bare ta kontakt til Best-billigst.no.

Opplysning om klagemuligheter
Skulle du ønske å klage over ditt kjøp, skal henvendelsen rettelse til bb@best-billigst.no
I tilfelle at det ikke skulle lykkes å finne en løsning oss imellom, kan det inngis en klage til http://www.forbrukerradet.no
Er handelen foretatt over landegrenser kan man velge å klage til EU-kommisjonens online klageportal.
Det er kun relevant, hvis du som forbruker har en bopel i annet EU/EØS-land.
Da EU-kommisjonens online klageportals oppgaver er knyttet til saker oppstått ved handel over landegrenser.
Klage inngis her – http://ec-europa.eu/odr.
Ved inngivelse av en klage må det angis vår e-post adresse bb@best-billigst.noFordele ved Best og Billigsts standardserier:

 • CE Godkjent
 • Produksjon etter dine mål
 • Anti-innbrudds glassmontering
 • Energiglass med varm kant
 • Intet depositum
 • Ingen spikerhull
 • Fabrikksmalt før sammensetting
 • Ekstra innbrudds sikring
 • Classic Profil
 • Produksjon etter dine mål
 • Fargede alu-energisprosser
 • ECO-Behandlet
 • Fingerskjøttet / kvistfri furu
 • 10 Års Garanti
 • Inn fargede aluglasslister på alle 4 sider