Vinduer, få hjelp på tlf.: 21 99 67 67 | Mandag - Torsdag: 08:30 - 16:30 | Fredag: 08:30 - 15:00

Menu mobilmenyBest-Billigst’s salgs- og leveringsbetingelser på vinduer og døre

Nedenunder oppsummeres våre salgs- og leveringsbetingelser på vinduer og dører.
For å gjøre det mere oversiktlig, har hvert emne fått tildelt en direkte link.

For å få et bedre overblikk over hele forløpet, er det en god idé å lese igjennom alle punkter.

Spørgsmål:

Har du andre spørsmål vedrørende vinduer og dører fra Best-Billigst, er du alltid velkommen til å ringe på tlf. 21 99 67 67

1. Trevirke som et naturlig materiale
2. Hva betyer det at kvae siver fra vinduer og dører
3. Spikerhull, og hvordan skal man forholde seg
4. Hvor lenge gjelder et pristilbud etc... på vinduer og dører?
5. Ordrebekreftelsen, og hva som gjelder
6. Hvordan er oppmålingskjema på vinduer og dører stilt opp
7. Produksjon og kvaliteter
8. Angrefrist i forbindelse med spesialproduserte elementer
9. Leveringstidspunktet beregnes fra...
10. Når får jeg beskjed om levering
11. I tilfelle av, Force majeure, krig, streiker etc...
12. Hva forstår man med leveringsstedet.
13. Sikkerhetsforanstaltninger ved leveringen.
14. Hva betyr en ren mottakskvittering.
15. Hvordan utregnes fragtomkostningene.
16. Best-Billigst´s betalingsbetingelser.
17. Hvordan skal man forholde seg til fraktskader på vinduer og dører og hva er kjøperens plikt ved mottakelse?
18. Hvilke ansvar har Best-Billigst for skader skjedd under montering.
19. Hvilke garantier tilbyder Best-Billigst for vinduer og dører?
- Innadgående dører
- Maksimal lukke-tetthett - dører / fasadedører
20. Hvordan og hvor lenge gjelder oppmålingsgarantien.
21. Hvis uhellet er ute og du vil reklamere.
22. I hvilke tilfelle har man ikke reklamasjonsrett.
23. Produktansvar mellom kjøper, selger og tredjemann.
24. Hva skjer i tilfelle av uløselig konflikt.


Bemerk forøvrig: Der tas forbehold for typografiske feil / regnefeil / mangler / problemer med online-prisberegneren på www.best-billigst.no og lignende.1. Trevirke som et naturlig materiale

Kjerneved:


Best-Billigst bruker fingerskjøtt kvistfri kjerneved ved egen produksjon av vinduer og dører. Dette betyr at kvist, sprekker og andre urenheter som kan forårsake problemer med holdbarhet, har blitt kuttet bort. Kvistfrie og holdbare deler ble deretter satt sammen til et enkelt stykke ensartet kvalitetstre gjennom en forsterkende prosess (også kalt fingerskjøtt).
Dette treet, uten kvister, er ideell for produksjon av vinduer og dører, man unngår da de aller fleste kvistgjennomslag og andre holdbarhets problemer.

Det skal legges til, som med andre bedrifter i bransjen at tre er et levende materiale og selv etter det svært krevende kutt og behandlingsprosesser kan dette endre seg, og det kan være små endringer på overflaten som ikke er garantiberettiget.
Dette kan for eksempel være mindre harpiksgjennomslag og lignende.

Ved malte fingerskjøtte treelementer vil man i noen tilfeller (som normalt innenfor bansjen) kunne se skjøtene under malingen på nært hold.

NB: Andre tidligere serier (bestilt før 12.1.2014) og elementer med 3-lags glass og lager/rest elementer kan være uten fingerskjøtt kvistfritt tre.

2. Kvae som siver ut:

Vinduer og dører i tre


Kvae:
Kvae i trevinduer og -dører

Til tross for en grundig forbehandling og overflatebehandling av kjernetreet, kan det likevel på et tidspunkt (noen ganger raskere enn andre) oppstå mindre utsiving av kvae i form av små prikker og i enkelte tilfeller trenge gjennom malingen og danne små dråpeformete klumper utenpå overflatebehandlingen. Det kan også oppstå endringer og kvae ved og rundt kvister, uten at det er garantiberettighet. Selv om man normalt ikke er så glad for utsiving av kvae, er det faktisk et tegn på at treet er sundt og godt.


Løsning - utbedring:

Utsiving av kvae kan imidlertid lett og forsiktig fjernes med f.eks. en klut med sprit og vann, når overflaten og kvaen er helt tørr.


Tilbage til top.

3. Ingen spikerhull


Best og Billigsts standard serier er uten spikerhull. Det brukes malte aluglasslister hele veien rundt glasset. I tidligere serier (bestilt før 12.1.2014) og restlagerlementer kan det oppstå spikerhull i glasslistene.
Vi anbefaler at mann på disse produktene sparkler og overmaler slik at dette ikke er synlige. I tillegg til et bedre utseende kan litt maling i spikerhullene også forlenge holdbarheten av overflatefinishen.


Tilbage til top.

4. Pristilbud

Tilbud på vinduer og dører


Pristilbud på vinduer og dører

Tilbudet/bestillingsbekreftelsen er gyldig i 8 dager fra tilbudsdato (om ikke annet er opplyst), utregnet i NKR inkl. mva og gjelder kun for samlet bestilling, med mindre annet er avtalt.


Tilbage til top.

5. Ordrebekreftelsen

Ordrebekreftelsen på vinduer og dører

-er den gjeldende, hvis den avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene.


Tilbage til top.

6. Oppmåling

Vinduer og dører - oppmålinger

De oppførte mål på vinduer og dører er alltid utvendige karmmål, oppgitt som bredde x høyde, hvis annet ikke fremgår


Tilbage til top.

7. Produksjon

Produksjon av vinduer og dører

de leverte produkter er fabrikksproduserte og i alminnelig håndverksmessig kvalitet.
Profiler: det tas forbehold for mindre profilendringer som en del av produktforbedringer og tilpasninger.

Produksjonsinfo: andre farger (fra 1 mai 2017)
Bemerk – Det er mindre produksjonsendringer på fargede produkter, (dette gjelder ikke standard Hvit RAL 9010).

Varmgalvaniserte hengsler.
Varmkantprofilen under sprossene er alufarget.


Tilbage til top.

8. Angrefrist

Angrefrist på vinduer og dører fra Best-Billigst


Best-Billigst produserer 100% etter ordre, d.v.s. vi produserer vinduer og dører utelukkende etter kundens ønsker og behov.
Dette betyr at når Best-Billigst har mottatt en underskrevet kontrakt, og dermed godkjennelse for produksjon, er det heretter ingen angrefrist.

Det er derfor ekstremt viktig at du sjekker målene og spesifikasjonene, før du bestiller dine vinduer og dører.


Tilbage til top.

9. Leveringstidspunktet

Leveringstidspunktet

- er i henhold til det angitte tidspunkt i ordrebekreftelsen og regnes alltid fra det tidspunkt, hvor Best-Billigst har mottatt ordrebekreftelsen i underskrevet stand og alle tekniske spørsmål er avklart med kjøper.

Det tas forbehold mot forinkelser forårsaket av Ferie og Helligdager er ikke medregnet i leveringstiden, og vil derfor tillegges oppgitt leveringstid.

Ved levering med transportfirma kommer transportfirmaet til å kontakte dere gjeldende tidspunkt for leveransen. Dette kan ta opp til 12 virkedager fra Best-Billigst har overlevert varene til transportfirmaet.

force majeure, som f.eks. er; krig, brann, streiker, lockout, transportforstyrrelser, skipshavari, stengning av fjelloverganger, materiale og fabrikasjonsfeil, maskinhavari og forsinkelser av råmaterialer til bruk i fremstillingen av produktet.


Tilbage til top.

10. Når får jeg beskjed om levering?

Leveringstidspunktet for vinduer og dører.


3-4 dager før levering av de nye dører og vinduer, vil Best-Billigst kontakte kjøper og informere om leveringstidspunkt.
Utkjøring skjer i perioden kl. 06:00 - 21:30.

Hvis kjøper ikke kan motta leveringen på det tidspunkt Best-Billigst har angitt, kreves det et beløp på kr. 100,- pr. døgn eksl. moms, for oppbevaring på hovedlageret.

Vinduene og dørene leveres så på den neste tur til kjøperens leveringsområde, men er betinget av at det er ledig plass på lastebilen.

Vi anbefaler et de leverte varer sjekkes nøye innen det bestilles håndtverker for og unngå ekstra tidsomkostninger etc. i tilfelle av feil eller mangler.

Tilbage til top.

11. Force majeure etc

Force majeure


Der tages forbehold mod force majeure, krig, brand, strejke, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, vejrforstyrrelser, lasteskader, materiale og fabrikationsfejl, foruden forsinkelser af råmaterialer forbundet med fremstillingen af produktet.
Forsinkelser der ikke berettiger køber til at ophæve købet.


Tilbage til top.

12. Leveringsstedet


Levering skjer til den bekreftede adresse og kjøper er ansvarlig for at en full lastet, 17 meter lang og 4 meter høy, lastebil kan komme fram til det avtalte sted hvor elementene lastes av ved fortauskanten.

Er det tale om større elementer, kreves det at kjøper selv kan losse varene. Transportfirmaet disponerer ikke over kran eller ekstra hjelp til rådighet.

Har du bestilt en stor ordre eller er det begrenset fremkost til leveringsadressen - så kontakt oss for eventuell utvidet leveringsmulighet f.eks med kranebil. En annen levering skal alltid avtales på forhånd.

NB: Paller over 2 meter lang og / eller større enn 245 cm, krever spesiell levering. Kunden må betale direkte til transportselskap for ekstra frakt kostnader engagerat.

Unødig ventetid og forlengelse av avlessings-tiden, debiteres kjøper med kr 500,00 eks.mva pr. time.


Tilbage til top.

13. Leveringssikkerhet

Leveringssikkerhet på vinduer og dører

Av hensyn til sikkerhet av dine og andres vinduer og dører, leveres det ikke til følgende steder: Skog - og grusveier, smale innkjøringer, steder hvor det er nødvendig å rygge mere enn 20 meter, og andre vanskelig tilgjengelige områder.


Tilbage til top.

14. Viktig - Mottakskvittering

Ren mottakelseskvittering

en ren mottakelseskvittering betyr at det er skrevet under på at de leverte vinduer og dører er korrekte og uten skader. Ved en mottakelseskvittering uten bemerkninger, forfaller retten til reklamasjon av skadde varer.

Vi anbefaler et de leverte varer sjekkes nøye innen det bestilles håndtverker for og unngå ekstra tidsomkostninger etc. i tilfelle av feil eller mangler.

Tilbage til top.

15. Fraktomkostninger

Fraktomkostninger på vinduer og dører

Fraktomkostningene er angitt på ordrebekreftelsen og beregnes ut fra avstanden i forhold til postnummeret og inkluderer også levering fra fabrikken til Best-Billigst, samt håndteringen på lageret.


Tilbage til top.

16. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser for vinduer og dører fra Best-Billigst
Betalingsbetingelsene er med bekreftet bankoverføring før levering.


Tilbage til top.

17. Fraktskader og kjøpers plikt

Fraktskader og kjøpers plikt ved levering

Før det kvitteres for mottakelse, skal kjøper kontrollere det mottatte antall elementer og sjekke for fraktskader. Er det oppstått skader på vinduene og dørene, eller svare ikke antall kolli overens med fakturaen, skal dette noteres direkte på mottakskvitteringen.


Tilbage til top.

18. Montering

Selvmontering:

Viktig: Før demontering av gamle vinduer eller dører:
Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår og kontrollerer nye vinduer og dører for feil og mangler, før du påbegynner demontering av de gamle. Da nye elementer med eventuelle feil ikke må monteres, kan du risikere å bli stående i en ergelig situasjon med "hull i huset" Så derfor - Kontroller de nye elementene, før du demonterer de gamle.

Best-Billigst montering - ansvar:

Da gamle elementer kan være festet til vinduskarmer, fliser e.l., kan det oppstå mindre skader, på gjenstander i forbindelse med fjerning og montering av de nye vinduer og dører. Dette kan det mange gange være vanskelig å unngå.

Montering: i forbindelse med montering er Best-Billigst ikke ansvarlig for skader på gjenstander som har dirkete relasjon til monteringen, som f.eks. på nærliggende fliser, treverk, mur/vegg, gulv, plater etc.


Tilbage til top.

19. Garantier - vinduer og dører

Best-Billigst’s garantier på vinduer og dører


Det ytes 5 års garanti for feil og skade som er oppstått under produksjon av fabrikksmalte elementer.
Ved termoglass, håndtak og beslag ytes det også 5 års fabrikksgaranti. Det ytes ingen garanti på selve malingen.
Det er ingen garanti på umalte elementer.

Produktgarantien for elementet, som etter vurdering enten repareres eller erstattes med nytt, gjelder ifølge kjøpsloven kun selve produktet og ikke evt. monteringsarbeid etc.

Produkt- og reklamasjonsgarantien kjelder kun i Norge. Ved utførsel av varer, skal kundens selv sørge for transport til og fra Best-Billigst`s hovedadresse ved tilfelle av reklamasjon.

Vi anbefaler årlig vedlikehold/smøring av hengsler og bevegelige deler, samt at maling sjekkes. Hvert 2.-3. år bør elementene males for å forlenge levetiden. Se forøvrig: vedlikehold

VIKTIG: Såfremt det forekommer feil, mangler eller skader på et element må dette ikke monteres. Såfremt elementet allikevel monteres bortfaller reklamasjonsretten. Garantien for feil og skader på materialer og fabrikkmalte elementer forårsaket ved produksjon, som viser sig innen monteringstidspunktet, bortfaller også såfremt elementet monteres.

Tilbage til top.

- Innadgående dører:

Best-Billigst’s garantier på vinduer og dører


Innadgående dører:
Konstruksjonsmessig kan innadgående dører innenfor dørbransjen ikke sikres 100 % mot fukt ved spesielle værforhold, som. f.eks. styrtregn etc.. Det kan derfor ikke gis full garanti mot fukt ved innadgående dører.


Tilbage til top.

- maksimal lukke-tetthet - dører og ytterdører

Dører: maksimal lukke-tetthet


Halvdører: For maksimal lukke-tetthet og sikkerhet, skal håndtaket på den nederste halvdel være nede.
Bemerk at halvdører / stalldører KUN kan bestilles som utadgående

Ytterdører: For maksimal lukke-tetthet og sikkerhet, skal håndtaket aktiveres oppad eller døren skal være avlåst.

Note:
Innadgående dører: Konstruksjonsmessig kan innadgående dører innenfor dørbransjen ikke sikres 100 % mot fukt ved spesielle værforhold, som. f.eks. styrtregn etc..
Det kan derfor ikke gis full garanti mot fukt ved innadgående dører.


Tilbage til top.

20. Oppmålingsgaranti

Oppmålingsgaranti


For et symbolsk beløp, som inkluderer transport, arbeidstid og ikke minst oppmålingsgarantien, kan Best-Billigst foreta oppmålingen av de nye elementer. Du er så sikret mot feil mål på dine nye vinduer eller dører. Det er spesielt en fordel hvis du er litt usikker.

Bemerk: Oppmålingsgarantien er gjeldene i 30 dager etter mottagelse av elementene og opphører ved montering.


Tilbage til top.

21. Reklamasjoner

Reklamasjoner på vinduer og dører


Alle reklamasjoner skal skje skriftlig, umiddelbart etter mottagelse, og alltid før montering og eventuell behandling. Behandling av reklamasjoner på vinduer og dører skjer hurtigst mulig og kunden bliver senest kontaktet innen 30 dager. All korrespondanse (frankering) skjer uten omkostninger for kunden, ved hjelp av frankerte svarkonvolutter.

Utbedring av reklamasjon skjer innen 3 mnd.

Reklamasjon som faller under vårt ansvar, repareres, og/eller det gis et prisavslag eller erstatning i form av nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

VIKTIG
Såfremt det forekommer feil, mangler eller skader på et element må dette ikke monteres. Såfremt elementet allikevel monteres bortfaller reklamasjonsretten. Garantien for feil og skader på materialer og fabrikkmalte elementer forårsaket ved produksjon, som viser sig innen monteringstidspunktet, bortfaller også såfremt elementet monteres.

Link: Serviceformular


Tilbage til top.

22. Reklamasjonsretten

Reklamasjonsretten på vinduer og dører

Vær oppmerksom på at retten til reklamasjon ikke gjelder, eller opphører i følgende tilfeller:

1.) Hvis vinduene eller dørene ikke oppbevares tørt og sikkert

2.) Utvendige dører og vinduer som ikke er fabrikksmalte, eller som kun er behandlet med fargeløse produkter.

3.) Hvis montering av vinduene og dørene ikke er utført i korrekt håndverksmessig stand.

4.) Ved reklamasjon som skyldes feilmontering eller manglende justering, blir kjøper gjort ansvarlig for betaling av utført arbeidstid og kjøring for Best-Billigst's montører.

5.) Brudd pga. ytre påkjenning, setningsskader eller pga. temperaturforskjell i overflaten (termisk brudd) og riper i glass eller flekkete ruter, dekkes ikke av garantien. Det er et forsikringsspørsmål.

VIKTIG
Såfremt det forekommer feil, mangler eller skader på et element må dette ikke monteres. Såfremt elementet allikevel monteres bortfaller reklamasjonsretten. Garantien for feil og skader på materialer og fabrikkmalte elementer forårsaket ved produksjon, som viser sig innen monteringstidspunktet, bortfaller også såfremt elementet monteres.


Tilbage til top.

23. Produktansvar

Køber skal holde Best-Billigst skadesløs i den utstrekning firmaet pålegges ansvar overfor tredjepart for den type skade, og/eller tap, som Best-Billigst etter punkt a og b ikke er ansvarlig for skade forvoldt av det solgte:

a) På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse
b) På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følger av det solgte forårsaker. Best-Billigst er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.
De nevnte begrensninger i Best-Billigst sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktshomhet. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette.

Best-Billigst og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftrett som behandler erstatnngskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.

Best-Billigst pålegges ikke ansvar overfor en tredjemann, for en sådan skade og et sådant tab, som Best-Billigst ifølge punkt a og b ikke er ansvarlig for, hverken overfor kjøper eller tredjemann.
a) Skade på fast eiendom eller løsøre der inntreffer mens de solgte varer er i kjøpers besittelse.
b) Skade på produkter forårsaket av kjøper, eller for skade på fast eiendom eller løsøre forårsaket som følge av disse produkter.
Best-Billigst er ikke ansvarlig for skade forvoldt av de solgte, etter leveringen.
I intet tilfeller er Best-Billigst ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser.

De nevnte begrensninger i Best-Billigst’s ansvar gelder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uaktsomhet.
Hvis en tredjemann framsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.


Tilbage til top.

24. Uløselig konflikt

Fredelig løsning

Hvis ikke en fredelig løsning kan finnes, er både Best-Billigst og kjøper gjensidig forpliktet til at la seg saksøke ved den domstol som behandler erstatningskrav reist mot en av dem, på grunnlag av en skade eller et tab, som påstås forårsaket av det solgte.

Tvist:

Oppstår det på grunn av leveransen tvist mellom partene, skal tvisten etter selgers valg henvises til domstol eller voldgiftsnemd og avgjøres etter Norsk Rett. Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning av nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke løses ved forlig, avgjøres etter dansk rett ved retten i Svendborg.


Tilbage til top.

Fordele ved Bedst og Billigsts standardserier:

 • Ingen forudbetaling
 • Ingen sømhuller
 • Tyverisikret glasmontering
 • Gratis hvide alulister
 • CE Godkendt
 • Økobehandlet
 • Produktion efter dine mål
 • Ekstra Finish
 • Inkl. Hvid Ral 9010
 • Energiglas med varm kant
 • Fabriksmalet inden samling
 • Danskejet fabrik
 • 5 års garanti
 • Fingerskarret / knastfrit træ