Lynrask levering!
 

Helt opptil 12 års garanti – naturligvis!

Vinduer og dører fra Best & Billigst har ikke kun lave priser, men også god kvalitet.

Med andre ord, så er de laget for å holde i mange år.

Derfor gir vi selvfølgelig også HELT OPPTIL 12 års garanti på dine vinduer & dører.

Vi gir opptil 12 års garanti på ALLE vinduer og dører i tre/alu!

12 års garanti på materiale i tre/alu
10 års garanti på alle løs deler – også bestillingsvarer
10 års garanti på alle ruter
10 års garanti på alle grep, beslag, hengsler med mer

Vil du ikke ha vinduer og dører i tre/alu? Så er du fremdeles i gode hender!
På alle vinduer og dører i fure og PVC gir vi nemlig 10 års garanti på HELE produktet.

 • Om uhellet oppstår

  • Opptil 12 års garanti dekker produkter som er levert i Norge, og kun så lenge produktet befinner seg i Norge.
  • Opptil 12 års garanti dekker materiale- og produksjonsfeil. Dvs. at produksjons- og materialfeil utbedres i opptil 12 år etter bestillingsdatoen.
  • Ved benyttelse av garantien skal det reklameres i rimelig tid, etter at feilen er oppdaget. Reklamasjonen skal være skriftlig med tilhørende dokumentasjon på den oppståtte skade. Vi foretrekker vedlagt bildedokumentasjon.
  • Bestillingen eller kjøpsbevis skal kunne dokumenteres i form av kopi av ordrebekreftelsen.
   Du skal kunne fremvise denne dokumentasjon, da Best og Billigst kun oppbevarer kunde og produktopplysninger i 5 år.
  • Bestillinger kjøpt etter 30/8-2023 har opptil 12 års garanti på tre-/alu
  • Bestillinger kjøpt i perioden 17/3-2015 - 30/8-2023 har 10 års garanti.
  • Bestillinger kjøpt før 17/3 2015 har 5 års garanti.
 • Slik gjør vi

  • Vi vurderer om skaden kan repareres, eller om det helt eller delvis krever en utskiftning. I tilfelle at det  produktet ikke lengere finnes i våres sortiment, kan Best & Billigst levere et alternativt tilsvarende produkt. 
  • Garantien dekker utelukkende selve produktet og ikke eventuelle omkostninger til demontering / montering.
 • Få unntakelser som vår garanti ikke dekker

  • Fyllinger i dører eller dørterskelser i hardttre, samt vanninntrengning på innoverslående dører.
  • Feil eller skader som skyldes manglende eller dårlig vedlikehold.
  • Bevegelige deler og andre deler der skadens årsak er normal slitasje og bruk – blant annet:
   Låsekasser, håndtak og grep, beslag og lukkemekanismer, tettningsbånd og lister.
  • Overflatebehandling, maling og andre forhold, som ikke er dekkes av Best-Billigst sine normale salgs- og leveringsbetingelser. Blant annet overflatebehandlede produkter som ikke er blitt løpende vedlikehold som beskrevet i vedlikeholds veiledningen.
  • Skader på et produkt som har vært utsatt for særlige uhensiktsmessige ytre og eksterne påvirkninger fra andre bygningsdeler, ekspanderende skumtyper eller fra ualminnelig påvirkning fra varme, varmekilder, kjemi, fukt eller klima.
  • Trykkbrudd og termsikebrudd på glass dekkes ikke av produktgarantien
  • Materialfeil som under særlige forhold er oppstått etter leveringen av produktet.
  • Skader, feil eller mangler som kan henføres til utilstrekkelig eller feilaktig oppbevaring, transport eller flytningsskader, samt monteringer som ikke er utført håndverksmessig korrekt.
  • Sprekt, knust eller revnende ruter er normalt er et forsikringsspørsmål.
  • Fristen for reklamation av visuelle glassfeil er 3 måneder fra leveringsdatoen.
  • Produkter, der er montert i særlig utsatte områder med store påvirkninger fra klimaet og omgivelsene, som f.eks. kystnære områder eller lignende
  • Fargeforskjeller eller blekning i overflaten som er oppstått på grunn av vær og vind.
  • Skader som kan henvises til etterfølgende endringer i produktet som f.eks. ekstra utluftning, brevsprekker, katteluker eller lignende.

Du finner alltid et godt utvalg av vinduer og dører til garanteret bunnpris hos Best & Billigst!