Lynrask levering!
 

Hvordan måle vinduer og dører - Steg-for-steg guide

Oppmåling til vinduer og dører

Her får du en guide til hvordan du enkelt kan måle opp til dine nye vinduer eller nye dør. Følg guiden nøye, slik at du forsikrer deg at du har nøyaktige mål.

Oppmåling til vindu - steg-for-steg

Til oppmålingen behøver du en blyant, en tommestokk/målebånd og en notatblokk til å skrive ned målene på.

Mål fra utsiden eller innsiden?

Du skal måle fra utsiden av din bolig, for å beregne det utvendige karmmålet. Hvis du har et trevegg er det akkurat samme fremgangsmåte som et murhus. Du finner det utvendige karmmålet ved å måle fra murstein til murstein. Altså, skal du ikke måle størrelsen på dit gamle vindu, men selve hullet i veggen.

Mål ditt vindu på 1, 2, 3

Steg 1

Start med å måle i bredden først. Mål flere steder, da murhullet faktisk kan variere i bredde. Noter ned bredden, men trekk fra 2-3 cm. Dette er fordi det skal være plass til isolering med fuge. Bredden minus 2-3 cm blir da ditt utvendige karmmål.

Eksempel breddemål: 150 cm - 2,5 cm = 147, 5 cm.

Steg 2

Neste steg blir å ta mål av høyden. Dette gjøres på samme måte, ved å ta mål av hullet i veggen. Ta høydemål på både høyrekant og venstrekant av hullet. Noter ditt høydemål og trekk fra 2-3 cm. Høyden minus 2-3 cm blir da ditt utvendig karmmål.

Eksempel høydemål: 145 cm - 2,5 cm = 142, 5 cm.

Steg 3

Du skal dermed bestille vinduer bredde x høyde. Eksempelet over vil bestille vinduer i 147,5 cm x 142,5 cm. Ferdig! Så enkelt har du riktige mål!

Oppmåling til dør

Oppmåling til dører fungerer på samme måte som vinduer - følg 1, 2, 3-guiden over.

Åpningsretninger for dører:

Ut over å oppgi de riktige målene til din dør, er det også viktig å oppgi hvilken åpningsretning du ønsker. Du bør stille deg selv spørsmålet- skal døren min gå inn eller ut? I henhold til tegningen skal det opplyses om høyre/venstre og ut-/innadgående retning.
Se hjelpeskjema.

Fasadedør

Fasadedører som går innover, kan være en fordel fordi du slipper å gå til siden når du skal inn i din bolig. Fasadedører som går inn i rommet, passer fint for deg som har en romslig gang.

Fasadedører som går utover, er en fordel fordi den ikke tar opp plass i gangen. Dette vil derfor passe perfekt for deg som har en mindre gang, og ikke plages av å måtte tre til side når du skal inn i din bolig.

Dobbel ytterdør

Ved dobbel ytterdør, skal du angi åpningsretning og plassering av håndtak på den døren som du ønsker at skal åpnes først. Avhengig av hvilken dørside du opplyser denne informasjonen om, blir den døren som bestemmer åpningsretningen.

Viktig:

Når du bestiller dine nye vinduer eller dører er det veldig viktig at du opplyser om målene på din oppmåling er "stramme hulmål" eller "utvendige karmmål".

Oppmåling, utvendige karmmål

Hvis de nye vinduer eller dører skal ha samme mål som de gamle, kan du ta en oppmåling på de utvendige karmmål.
Husk alltid å oppgi hvordan du har tatt din oppmåling.