Lynrask levering!
 

Monteringsveiledning - Vinduer og dører

Du kan her se våre monteringsveiledninger til nye vinduer og dører

Sette inn vindu eller dør Monteringsveiledning

Viktig: Før demontering av gamle vinduer eller dører:

Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår og kontrollerer nye vinduer og dører for feil og mangler, før du påbegynner demontering av de gamle.
Da nye elementer med eventuelle feil ikke må monteres, kan du risikere å bli stående i en engstelig situasjon med "hull i huset"
Så derfor - Kontroller de nye elementene, før du demonterer de gamle.

Vinduer:

 1. Vinduskarmen settes i hullet, ca. 3-5 cm fra veggens forkant og monteres i midten av hullet med kiler så fugen har samme avstand hele veien rundt.
 2. Bunnkarmen skal være i vater.
 3. Karmen festes i de øverste hjørner med karmskruer, og så monteres rammen så det er like mye luft mellom rammen og karm (justering kan gjøres med kiler).
 4. Hvis vinduet er under 100 cm høyt, brukes 2 karmskruer i hver side. Er vinduet høyere enn 100 cm, kan det være nødvendig å skru det fast flere steder.
  Er det nødvendig med oppklossing, skal den plasseres bak alle skruefestene.
  Etter ferdig montering "stappes" vinduet med isoleringsmateriale fra utsiden.
 5. Vær forsiktig og ikke press på karmen.
  Etterpå settes fugebånd på ca. 1 cm fra forkanten av karmen.
  Til slutt fuges vinduet med en elastisk fugemasse.

Dører:

 1. Hengslesiden settes i lodd og festes med 3-4 karmskruer.
 2. Deretter henges dørrammen på karmen og karmen justeres med kiler.
 3. Et godt råd er at luftavstanden mellom overkarm og dørrammen skal tilpasses så det er mindre luftavstand i håndtaksiden, i forhold til hengslesiden. På denne måte kan døren "sette seg" uten å "sige".

Ytterdør med Sideparti

Montering av dører ved siden av et sideparti:
Velger du å bygge en dør og et sideparti sammen, skal du være oppmerksom på at hengselsiden alltid skal vende inn mot veggen/muren. Dette for å gi mer stabilitet og unngå skjevheter.