Lynrask levering!
 

Hvordan velger du korrekt åpningsretning til din nye dør?

Skal døren åpne innover eller utover? Mange velger den samme åpningsretningen som de har på døren som er der i dag, men i mange tilfeller er det også mulig å endre åpningsretning på din dør i forhold til din gamle dør. Hvis du er i tvil om hva som er mulig hos deg, kan du også sende bilde til oss også til bb@best-billigst.no

Innover- eller utoverslående?

Innoverslående dører:

Mange velger en innoverslående dør for at man ikke skal gå til siden når døren åpnes slik man må når døren går utover.

Utoverslående dører:

Fordelen med en utoverslående dør er at du sparer mye plass inne i din bolig. Hvis det er lite plass i din gang kan det derfor være en fordel å velge en dør som åpner utover. En ulempe med en utoverslående dør er at man skal gå til siden når man skal gå inn i huset siden døren slår utover.

I illustrasjonene under kan du se åpningsretningene. Ønsker du f.eks. at din nye dør skal åpne høyre inn betyr det at døren åpner innover i huset, samt at hengslene er plassert på høyre side når du står inne å ser mot døren.

Venstre inn:

Døren åpner innover. Sett innenfra er hengslene plassert i venstre side, når du står inne å ser mot døren.

Enkeltdør:

Dobbeltdør:

Høyre inn:

Døren åpner innover. Sett innenfra er hengslene plassert i høyre side, når du står inne å ser mot døren.

Enkeltdør:

Dobbeltdør:

Venstre ut:

Døren åpner utover. Sett utenfra er hengslene plassert i venstre side, når du står ute å ser mot døren. 

Enkeltdør:

Dobbeltdør:

Høyre ut:

Døren åpner utover. Sett utenfra er hengslene plassert i høyre side, når du står ute å ser mot døren. 

Enkeltdør:

Dobbeltdør:

Enkele dører:

Bestiller du et element med en enkelt dør, skal du ta stilling til følgende:

  • Skal din dør åpne innover eller utover?
  • Skal din dør åpne mot høyre eller venstre?

Dobbeltdører:

Når du kjøper en dobbeltdør skal du ta mange av de samme valgene som med en enkelt dør. Du skal fremdeles bestemme om døren skal åpne innover eller utover, samt du skal bestille hvilken side av døren som åpnes først. Du skal derfor bestemme hvilken dør som åpnes først, du skal alltid tenke du står å ser mot døren. Denne først åpnende døren angir åpningsretningen. Dørblad nr2(passivdøren) åpnes med vipper i siden, slik at du kan få en full åpning.

Du skal derfor ta stilling til følgende spørsmål:

  • Skal din dør åpne innover eller utover?
  • Skal din dør åpne først mot venstre eller høyre?
  • Du skal angi etter den døren som først åpnes. I illustrasjonen er det døren som først åpnes (døren med håndtaket) som skal velges. 

Er du klar til å bestille din nye dør?

Vi produserer dører og vinduer etter dine ønsker. Se det store utvalget under her!