35% WEBRABATT
PÅ SPESIALMÅL
Frakt fra 899Bestil senest 16/4
35% WEBRABATT

Åpningsretninger


Retningslinjer for opplysning om åpningsretninger
for dører og 1-rams sidehengslet vinduer

Det er veldig viktig å oppgi den riktige åpningsretning på den nye dør eller 1-rams vindu.

Benytt følgende fremgangsmåter:
Stil deg på den side, hvor døren skal åpne til.
Stå på den side som døren skal åpnes mot.
(Hvis døren skal åpnes utover, skal du stå utenfor og hvis døren skal åpnes innover, skal du stå innenfor)

Se på døren og legg merke til hvilke side hengslene sitter i.
Sitter hengslene i den venstre side, skal retningen opplyses som venstre.
Sitter hengslene i den høyre side, skal retningen opplyses som høyre.

Dobbeltdør:
Har samme fremgangsmåte.
Hvis begge dører skal kunne åpnes, skal det opplyses om hvilke dør som skal åpnes først.


åpningsretning