Lynrask levering!
 

Det oppsto et problem med betalingen

Dessverre ble din betaling avvist, det kan skyldes flere årsaker, og hva du kan gjøre:

  • Ditt kort er sperret = Vennligst benytt et annet kort
  • Beløpet er høyere enn grensen på ditt kort – Kontakt din bank og få hevet beløpsgrensen
  • Det er ikke dekning for beløpet på kontoen – Sørg for at det er dekning på kontoen.